O nás

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Nitre pôsobí na území Slovenskej republiky v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.

  • zásobujeme obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou,
  • odvádzame a čistíme odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie,
  • realizujeme výstavbu verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd a iných vodárenských stavieb,
  • prevádzkujeme, udržujeme a ochraňujeme vodárenské zdroje,
  • vykonávame analýzu a kontrolu vody.

 

viac na stránke zsvs.sk