Názory našich zamestnancov

V ZsVS pracujem 13 rokov. Aj keď práca na Zákazníckom centre je náročnejšia z dôvodu komunikácie so zákazníkmi rôznej nátury, zároveň to aj prináša radosť im pomáhať. Do práce chodím rada nakoľko sme výborný kolektív s priateľským prostredím. Pre mňa je výhodou tejto práce vzdialenosť (práca v mieste bydliska), moderné prostredie a vybavenie pracoviska, v lete klíma, v zime teplo a v neposlednom rade istota mesačnej výplaty.

Ing. Alena Szallerová

vedúca pracoviska 
Zákaznícke centrum Šaľa

Prišiel som zo súkromnej sféry a vážim si, že výplata príde každý mesiac načas.

Ján Gajdoš

údržbár
Správa spoločnosti Nitra

Som už 50 rokov spätý s vodárčinou, práca je zaujímavá, niekedy aj komplikovaná, ale ten vodárenský život ma napĺňa a stojí za to.

Jozef Popelák

prevádzkový montér vodovodov
Odštepný závod Šaľa

Za tie mnohé roky strávené vo vodárenskej spoločnosti som vďačný. Raz je dobre, raz je horšie, ale prevláda to lepšie, som veľmi spokojný.

Ing. Juraj Gajdošík

vedúci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov
Správa spoločnosti Nitra

Po dlhoročnej skúsenosti môžem konštatovať, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., je so svojím mzdovým programom spoločnosť, ktorá je konkurencie schopná na trhu práce.

PhDr. Miriam Hlinková, PhD.

riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra