Strojník vodohospodárskych zariadení

Miesta výkonu práce
Galanta, Dolná Streda, Zlaté Moravce

Prevádzkuje technologický proces ČOV, čerpacích a prečerpávacích staníc:

 • vykonáva údržbárske, opravárenské a čistiace práce na objektoch ČOV a prečerpávacích kanalizačných staníc,
 • manipuluje s kalom,
 • vedie prvotnú evidenciu prevádzkových údajov ČOV,
 • stará sa o čistotu a úpravu areálu ČOV,
 • vykonáva obsluhu čerpacích staníc, vrátane ich údržby a bežných opráv,
 • vykonáva pravidelné meranie hladín vodných zdrojov a odpočet množstva vyťaženej vody, kontroluje PHO vodných zdrojov a čerpacích staníc,
 • obsluhuje tlakové nádoby, vrátane ich údržby,
 • obsluhuje zariadenia na dezinfekciu vody,
 • vedie prevádzkový denník a zapisuje údaje podľa prevádzkového poriadku.

Podmienky:

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • skrátený 37,5 hodinový týždenný fond pracovného času – pracovné dni PO – NE, nepretržitá prevádzka od 06.00 hod. do 18.00 hod. / od 18.00 hod. do 06.00 hod., ČOV Galanta - nepretržitá trojzmenná prevádzka
 • pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
 • garancia pravidelnej mesačnej mzdy
 • 30 % priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas – nad rámec zákona
 • 50 % priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu – nad rámec zákona
 • 100 % priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu – nad rámec zákona
 • mzda a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (ČOV)
 • pracovné voľno nad rámec Zákonníka práce s náhradou mzdy v počte 3 pracovné zmeny na vybavovanie osobných a rodinných záležitostí
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • zamestnanecký Vodárenský bonus vo výške 50 € raz ročne
 • zvýšená náhrada príjmu od prvého do desiateho dňa DPN
 • poskytnutie sociálnej a zdravotnej starostlivosti (sociálna výpomoc pri mimoriadne ťaživej rodinnej situácii, výpomoc pri dlhodobej PN/úraze, peňažné dary pri pracovných a životných výročiach, peňažné dary za viacnásobné darcovstvo krvi, nadštandardné odchodné vyplácané zamestnancom pri odchode do predčasného a starobného dôchodku, bezplatná nadštandardná periodická lekárska starostlivosť)

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie strojárske/technické
 • znalosti o funkčnosti strojov a zariadení
 • dobrý zdravotný stav
 • ochota pracovať v kolektíve, schopnosť učiť sa, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, ochota hľadať riešenia, manuálna zručnosť

Nástup do pracovného pomeru je možný po splnení podmienok k 1.11.2023, prípadne dohodou.

Ak vás pracovná pozícia zaujala, vyplňte, prosím, formulár nižšie. V prvom okienku vyberte pozíciu s ohľadom na miesto výkonu práce.

Mám záujem o pracovnú pozíciu

Priložiť životopis