Kopáč

Miesto výkonu práce
Nitra

Vykonáva výkopové práce:

 • vykonáva výkopy stavebných rýh a jám,
 • vykonáva ručné prekopávky a zárezy,
 • vykonáva údržbu vodárenských objektov,
 • obsluhuje malé mechanizmy,
 • vykonáva odpočet vodomerov.

Podmienky:

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • skrátený 37,5 hodinový týždenný fond pracovného času – pracovné dni PO – PIA, pevný pracovný čas od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
 • 30% priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas – nad rámec zákona
 • 50% priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu – nad rámec zákona
 • 100% priemerného zárobku zamestnanca  nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu – nad rámec zákona
 • pracovné voľno nad rámec Zákonníka práce s náhradou mzdy v počte 3 pracovné zmeny na vybavovanie osobných a rodinných záležitostí
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • zamestnanecký Vodárenský bonus vo výške 50 € raz ročne
 • zvýšená náhrada príjmu od prvého do desiateho dňa DPN
 • poskytnutie sociálnej a zdravotnej starostlivosti (sociálna výpomoc pri mimoriadne ťaživej rodinnej situácii, výpomoc pri dlhodobej PN/úraze, peňažné dary pri pracovných a životných výročiach, peňažné dary za viacnásobné darcovstvo krvi, nadštandardné odchodné vyplácané zamestnancom pri odchode do predčasného a starobného dôchodku, bezplatná nadštandardná periodická lekárska starostlivosť)
 • v zimnom a letnom období zabezpečenie pitného režimu

Požiadavky:

 • základné vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav
 • ochota pracovať v kolektíve, schopnosť učiť sa, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, ochota hľadať riešenia, manuálna zručnosť

Nástup do pracovného pomeru je možný po splnení podmienok k 1.12.2023, prípadne dohodou.

Ak vás pracovná pozícia zaujala, vyplňte, prosím, formulár nižšie. V prvom okienku vyberte pozíciu s ohľadom na miesto výkonu práce.

Mám záujem o pracovnú pozíciu

Priložiť životopis